Radionica Samozapošljavanje

Online radionica (HZZ Područni ured Vinkovci)

Besplatna, neobvezna (ali bodovno vrednovana) radionica za zainteresirane
korisnike potpore za samozapošljavanje

Popunjeno Besplatno